ویژگی های نرم افزارMDaemon


ویژگی های نرم افزارMDaemon در ابتدا باید گفت که نرم افزار MDaemon ساخته شده در شرکت alt-n می باشد. این نرم افزار بالاترین اختیار را به کاربر می دهد...

ادامه مطلب

معرفی نرم افزارMDaemon


معرفی نرم افزارMDaemon در ابتدا باید گفت که نرم افزار MDaemon ساخته شده در شرکت alt-n می باشد. این نرم افزار بالاترین اختیار را به کاربر می دهد تا...

ادامه مطلب

فایل هایی که توسطTeslaCryptرمزنگاری


فایل هایی که توسطTeslaCryptرمزنگاری مطالب قبلی گفته شد که ا جدیدترین ورژن   Ransome  ، eslacrypt  میباشد. در این بخش از آموزش فایل هایی اشاره شده که توسط TeslaCrypt رمزنگاری می شوند...

ادامه مطلب

علت های خطرناک بودنTeslaCrypt


علت های خطرناک بودنTeslaCrypt در ابتدای این مبحث باید به نکته ای مهم اشاره نمود آن هم اخطار در مورد ویروس. در بعضی از موارد کاربران با بی اعتنایی...

ادامه مطلب

Teslacryptچیست


Teslacryptچیست در ابتدای توضیحات باید به نکته ای مهم اشاره نمود آن هم هشدار در مورد ویروس. در برخی از موارد کاربران با بی اعتنایی از کنار این هشدارها...

ادامه مطلب
× بستن
enamad