لیست برخی ازسرورهای اختصاصی  (آلمان هتزنر)

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردمحدودیت ip پهنای باندقیمتسفارش

i7-3770-16 GB – GR

 i7-3770 / 4c 3.9GHz16GB DDR3 2x3TB HDD 32ipbandwidth:20TB  $۳۶٫۱/monthخرید سرور

i7-2600 – 16 GB – GR

    i7-2600 / 4c 3.4GHz16GB DDR3 2x3TB HDD 32ipbandwidth:20TB $36.5/monthخرید سرور

I7-2600 – 32 GB – GR

  I7-2600 / 4c 3.4GHz32GB DDR3 2x3TB HDD 32ipbandwidth:20TB $37.4/monthخرید سرور

E3-1246V3 – 32 GB – GR

   E3-1246V3 / 4c 3.5GHz32GB DDR3 2x2TB HDD 32ipbandwidth:20TB $47/monthخرید سرور

E3-1245-32GB – GR

  E3-1245 / 4c 3.3GHz32GB DDR3 2x3TB HDD 32ipbandwidth:20TB $41/monthخرید سرور

I7-4770 – 32GB – GR

  I7-4770 / 4c 3.4GHz32GB DDR3 2x2TB HDD 32ipbandwidth:20TB $43.4/monthخرید سرور

E3-1246V3 – 32 GB – GR-SSD

   E3-1246V3 / 4c 3.5GHz32GB DDR3 2x SSD SATA 240 GB 32ipbandwidth:20TB $48.2/monthخرید سرور

EX41

     i7-6700/ 4c 3.4GHz32GB DDR4 2x4TB HDD 32ipbandwidth:30TB $53.5/monthخرید سرور

EX41S

     i7-6700/ 4c 3.4GHz64GB DDR4 3x2TB HDD 32ipbandwidth:30TB $53.5/monthخرید سرور

EX41-SSD

     i7-6700/ 4c 3.4GHz32GB DDR4 2x 500GB SSD 32ipbandwidth:30TB $53.5/monthخرید سرور

EX41S-SSD

     i7-6700/ 4c 3.4GHz64GB DDR4 2 x 240 GB SSD 32ipbandwidth:30TB $53.5/monthخرید سرور

E3-1275 – 32GB – GR-SSD

    E3-1275 / 4c 3.4GHz32GB DDR3 4x SSD 240 GB 32ipbandwidth:20TB $66.2/monthخرید سرور

E3-1270V3 – 32GB – GR-SSD

  E3-1270V3/ 4c 3.5GHz32GB DDR3 2x SSD 480 GB 32ipbandwidth:30TB $66.2/monthخرید سرور

EX51-SSD

     i7-6700/ 4c 3.4GHz64GB DDR4 2x 500 GB SSD 32ipbandwidth:30TB $62.8/monthخرید سرور

i7-980x – 32 GB – GR-SSD

    i7-980x/ 6c 3.3GHz24GB DDR3 2x 300 GB+ 2x SSD 120 GB 32ipbandwidth:30TB $67.4/monthخرید سرور

EX51

     i7-6700/ 4c 3.4GHz64GB DDR4 2x4TB HDD 32ipbandwidth:30TB $67.8/monthخرید سرور

EX61

    i7-8700/ 6c 3.2GHz64GB DDR4 2x6TB HDD 32ipbandwidth:30TB $82.1/monthخرید سرور

PX61-GR

    E3-1275 v5/ 4c 3.6GHz64GB DDR4 2x4TB HDD 32ipbandwidth:30TB $82.1/monthخرید سرور

PX61-SSD

    E3-1275V5 / 4c 3.6GHz64GB DDR4 2 x 480 GB SSD 32ipbandwidth:30TB $82.1/monthخرید سرور

PX61-NVME

    E3-1275V5 / 4c 3.6GHz64GB DDR4 2 x 512 GB SSD NVME 32ipbandwidth:30TB $82.1/monthخرید سرور

EX61-NVME

    i7-8700/ 6c 3.2GHz64GB DDR4 2x 500GB SSD NVME 32ipbandwidth:30TB $82.1/monthخرید سرور

E5-1650V2 – 64GB – GR-SSD

  E5-1650V2 / 6c 3.5GHz64GB DDR3 2x SSD 240 GB 32ipbandwidth:30TB $83/monthخرید سرور

E3-1275V2 – 32 GB – GR

    E3-1275V2 / 4c 3.5GHz32GB DDR3 4x3TB HDD 32ipbandwidth:20TB $89/monthخرید سرور

SX61

     i7-3770/ 4c 3.9GHz32GB DDR3 4x6TB HDD 32ipbandwidth:30TB $103.5/monthخرید سرور

PX92

    Xeon® W-2145 / 8c 3.7GHz64GB DDR4 Custom 32ipbandwidth:50TB $139.2/monthخرید سرور

EX51-SSD-GPU

     i7-6700/ 4c 3.4GHz64GB DDR4 2x 500 GB SSDG.P.U: GeForce® GTX 1080 32ipbandwidth:30TB $146.3/monthخرید سرور

E5-1650V3 – 128GB – GR

  E5-1650V2 / 6c 3.5GHz128GB DDR3 2x SSD 240 GB 32ipbandwidth:30TB $149/monthخرید سرور

E5-1650V2 – 128GB – GR -SSD

  E5-1650V2 / 6c 3.5GHz128GB DDR3 4x SSD 480 GB 32ipbandwidth:50TB $216.2/monthخرید سرور

AX160-NVME

    AMD EPYC 7401P/ 8c 3.4GHz128GB DDR4 2x 960GB SSD NVME 32ipbandwidth:50TB $239.1/monthخرید سرور

SX131

    E5-1650v2/ 6c 3.5GHz64GB DDR3 10x6TB HDD 32ipbandwidth:30TB $246/monthخرید سرور

AX160-SSD

    AMD EPYC 7401P/ 8c 3.4GHz128GB DDR4 2 x 1.92 TB SSD 32ipbandwidth:50TB $253.4/monthخرید سرور

SX292

  E5-1650v2/ 6c 3.5GHz128GB DDR3 15x10TB HDD 32ipbandwidth:100TB $391.6/monthخرید سرور