لیست برخی از سرورهای اختصاصی المان هتزنر hetzner

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندقیمتسفارش
EX40Cpu:Core™i7-477032GB – DDR32x 2 TB SATA 6Gb/s 7200 rpm HDD Software-RAID 1 30Tb 196,000 تومان /ماهانهخرید سرور
EX40-SSDCpu: Core™i7-477032GB – DDR32 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 130Tb 236,000 تومان /ماهانهخرید سرور
EX60Cpu: Core™ i7-92048GB – DDR32x 2 TB SATA 6Gb/s 7200 rpm HDD Software-RAID 130Tb 236,000 تومان /ماهانهخرید سرور
EX40-HybridCpu: Core™i7-477032GB – DDR32x 2 TB SATA 6Gb/s 7200 + 2 x 240 GB SSD30Tb 276,000 تومان/ماهانهخرید سرور
PX60Xeon E3-1270v3 32GB 2x 2 TB SATA 6Gb/s 7200 rpm HDD Software-RAID 1 30Tb 276,000 تومان /ماهانهخرید سرور
PX60-SSDXeon E3-1270v3 32GB 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 130Tb 79€ /ماهانهخرید سرور