لیست برخی از سرورهای اختصاصی ایران پارس آنلاین

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندقیمتسفارش
پلان ۱ Dual Xeon® E516GB – DDR3256GB SSD 500Gig 480,000 تومان /ماهانهخرید سرور
پلان ۲ Dual Xeon® E532GB – DDR3500GB SSD500Gig 580,000 تومان /ماهانهخرید سرور
پلان ۳ Xeon – E316GB – DDR34TB SATA500Gig 650,000 تومان /ماهانهخرید سرور
پلان ۴ Xeon – E316GB – DDR36TB SATA500Gig 750,000 تومان/ماهانهخرید سرور

پلان ۵ 

Xeon – E316GB – DDR312TB SATA500Gig 990,000 تومان /ماهانهخرید سرور
پلان ۶ Dual Xeon® E564GB – DDR31TB SSD500Gig 1,050,000 تومان /ماهانهخرید سرور
پلان ۷  Xeon – E332GB – DDR324TB SATA500Gig 1,550,000 تومان /ماهانهخرید سرور