لیست برخی از سرورهای اختصاصی ایران پارس آنلاین

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندقیمتسفارش
server Pars online 1dual Intel® Xeon® E56308GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD 500Gig 350,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server Pars online 2dual Intel® Xeon® E563016GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500Gig 380,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server Pars online 3dual Intel® Xeon® E563024GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500Gig 410,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server Pars online 4dual Intel® Xeon® E563032GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500Gig 440,000 تومان/ماهانهخرید سرور
× بستن
enamad