لیست برخی از سرورهای اختصاصی ایران پارس آنلاین

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندقیمتسفارش
server Pars online 1dual Intel® Xeon® E56308GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500Gig350,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server Pars online 2dual Intel® Xeon® E563016GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500Gig380,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server Pars online 3dual Intel® Xeon® E563024GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500Gig410,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server Pars online 4dual Intel® Xeon® E563032GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500Gig440,000 تومان/ماهانهخرید سرور