لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (فرانسه و کانادا)

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندامکانات دیگر قیمتسفارش
E3-SAT-1E3 1225v2 – 4Cor16GB H.D.D : 4TB SATA OR 360GB SSD نامحدود ۱۹۰,۰۰۰ تومان /ماهانهخرید سرور
HOST-L D-1520 – 4Cor 32GB4TB SATAنامحدود Free Direct Admin 290,000 تومان /ماهانهخرید سرور
MC-32 i7-4790K – 4Cor32GB 512GB SSDنامحدود Free Direct Admin 330,000 تومان /ماهانهخرید سرور
SYS-IP-5Dual Xeon E5606 – 8Cor96GB 4TB SATA or 1TB SASنامحدود Free Direct Admin 360,000 تومان/ماهانهخرید سرور
FS-16T Atom-C2750 – 8Cor 16GB 12TB SATA نامحدود Free Direct Admin 380,000 تومان /ماهانهخرید سرور
FS-30TD-1520 – 4Cor32GB 30TB SATAنامحدود Free Direct Admin 640,000 تومان /ماهانهخرید سرور
ML-128E5-2630v3 – 8Cor128GB 1TB SSDنامحدود Free Direct Admin 895,000 تومان /ماهانهخرید سرور
FS-60TE5-2620v3 – 6Cor64GB 60TB SATAنامحدود Free Direct Admin 1,530,500 تومان/ماهانهخرید سرور
× بستن
enamad