درآمدی بر Process (فرایند) در لینوکس

آذر ۱۸, ۱۳۹۷

درآمدی بر Process (فرایند) در لینوکس در پاسخ به این سؤال که Process (پروسه یا فرایند) چیست،