تغییر پسورد فراموش شده لینوکس

مرداد ۳, ۱۳۹۷

چطوری از طریق کنسول پسورد سنتوس را ریست بدید