نمونه هایی از تفاوت های عمده ESX و ESXi

مهر ۲, ۱۳۹۶

نمونه هایی از تفاوت های عمده ESX و ESXi در این مطلب به چند تفاوت عمده ما بین ESX و ESXi اشاره شده است.