مقایسه ESX و ESXi


مقایسه ESX و ESXi باید این نکته را دانست که اولا ESX و ESXiهر دو Hypervisorهای شرکت VMware می باشند و نیز هر دو مورد آنها از kernel قدرتمند...

ادامه مطلب

مفهوم VMware ESXi چیست


مفهوم VMware ESXi چیست مجازی ساز شرکت VMware ،  VMware ESXi نام دارد.در اصل این مجازی ساز  bare metal می باشد که در ادامه مطلب به معنی این کلمه...

ادامه مطلب