دامنه چیست؟

شهریور ۱۵, ۱۳۹۷

دامنه چیست؟   دامنه چیست ؟ منظور از دامنه یا دامین (به انگلیسی domain)، همان آدرس اینترنتی است.