معرفی عملگرهای فیلترینگ ایمیل


معرفی عملکردهای فیلترینگ ایمیل شاید برای برخی از کاربران گزینه های مربوط به عملکردهای فیلترینگ ایمیل در کنترل پنل cPanel نا مفهوم باشد. در این بخش از آموزش به معرفی گزینه ها و کاربرد...

ادامه مطلب

معرفی عملگرهای فیلترینگ ایمیل


معرفی عملگرهای فیلترینگ ایمیل شاید برای برخی از کاربران گزینه های مربوط به عملگرهای فیلترینگ ایمیل در کنترل پنل cPanel نا مفهوم باشد. در این بخش از آموزش به معرفی گزینه...

ادامه مطلب

نمونه ای از اهداف اسپم


نمونه ای از اهداف اسپم در تعریف اسپم گفته بودیم که این نوع از موارد در اصل ارسال تعداد زیادی پیام به شکل ناخواسته برای مخاطبان می باشد. اما...

ادامه مطلب

علت انتشار اسپم چیست


علت انتشار اسپم چیست در تعریف اسپم گفته بودیم که این نوع از موارد در واقع ارسال تعداد زیادی پیام به صورت ناخواسته برای مخاطبان می باشد. اما هر...

ادامه مطلب