معرفی عملگرهای فیلترینگ ایمیل


معرفی عملکردهای فیلترینگ ایمیل شاید برای برخی از کاربران گزینه های مربوط به عملکردهای فیلترینگ ایمیل در کنترل پنل cPanel نا مفهوم باشد. در این بخش از آموزش به معرفی گزینه...

ادامه مطلب

علت انتشار اسپم چیست


علت انتشار اسپم چیست در تعریف اسپم گفته بودیم که این نوع از موارد در واقع ارسال تعداد زیادی پیام به صورت ناخواسته برای مخاطبان می...

ادامه مطلب