معرفی الگوریتم مرغ مگسخوار

فروردین ۱۸, ۱۳۹۷

معرفی الگوریتم مرغ مگسخوار هر موقع که گوگل الگوریتم خود را به روز رسانی یا اصطلاحا آپدیت می رساند ، به نمونه مثال الگوریتم جدید گوگل با نام مرغ...

ادامه مطلب

الگوریتم مرغ مگسخوار چیست


الگوریتم مرغ مگسخوار چیست در مورد این الگوریتم می توان اینگونه بیان نمود نمود که هر موقع که گوگل الگوریتم خود را به آپدیت می کند، برای مثال الگوریتم جدید...

ادامه مطلب

منظور از گوگل پاندا چیست


منظور از گوگل پاندا چیست در رابته با گوگل پاندا باید گفت که گوگل هر ساله الگوریتم جستجوی خود را بارها تغییر می دهد ولی بسیاری از این تغییرات...

ادامه مطلب