دردسرهای لینوکس!


سیستم‌ عامل لینوکس با نوعی آسیب‌پذیری مورد حمله قرار گرفته است که جهت جلوگیری از اجرای کد مخرب آن باید متغیری را در هسته آن تغییر داد تا در...

ادامه مطلب

Nginx و شرکت سازنده EasyApache4

مهر ۴, ۱۳۹۶

Nginx و شرکت سازنده EasyApache4 اولین نسخه در حافظه پنها را می توان Nginx نامید که شرکت سازنده ۴EasyApache بر روی آن کار میکند. در مطالب آموزشی قبلی موجود...

ادامه مطلب

ادغام EasyApache 4 & CloudLinux


ادغام EasyApache 4 & CloudLinux شرکت سازنده EasyApache   برنامه ای را برای ادغام کلود لینوکس به دلیل درخواست های زیاد دارد که این کار در آینده انجام می پذیرد.در...

ادامه مطلب

MultiPHP Refactorچیست


MultiPHP Refactorچیست با تغییرات گسترده این مدت اخیر این امکان فراهم شد تا برای EA4 پنل مهاجرت ساخته شود. در ادامه مطلب به توضیحات بیشتر درباره آینده EA4 صحبت...

ادامه مطلب