دردسرهای لینوکس!


سیستم‌ عامل لینوکس با نوعی آسیب‌پذیری مورد حمله قرار گرفته است که جهت جلوگیری از اجرای کد مخرب آن باید متغیری را در هسته آن تغییر...

ادامه مطلب

ادغام EasyApache 4 & CloudLinux


ادغام EasyApache 4 & CloudLinux شرکت سازنده EasyApache   برنامه ای را برای ادغام کلود لینوکس به دلیل درخواست های زیاد دارد که این کار در آینده...

ادامه مطلب