ابزار استخراج بیت کوین

اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

ابزار استخراج بیت کوین در آموزش های پیشین این موضوع را مطرح نمودیم که بیت کوین قابل استخراج است و اساسا بقای بیت کوین بسته به این استخراج ها...

ادامه مطلب

بقای بیت کوین


بقای بیت کوین استخراج بیت کوین برای هر فردی که دارای سیستم و نرم افزار قدرتمد است ممکن است اما این نکته را نباید فراموش نمود افرادی که سیستم...

ادامه مطلب

استخراج بیت کوین

اسفند ۱۷, ۱۳۹۶

استخراج بیت کوین بیت کوین یک ارز غیر متمرکز است از این رو برای بقا و ادامه آن نیاز به توزیع و تایید تراکش ها به صورت غیر متمرکز...

ادامه مطلب

زمان تراکش در بیت کوین


زمان تراکش در بیت کوین همانگونه که پیشتر در مورد بیت کوین گقتیم سیستم بیت کوین بر اساس همتا به همتا کار می کند یعتی هیچ واسطی همانند ارزهای...

ادامه مطلب

ارز دیجیتال بهتر


ارز دیجیتال بهتر در بازار ارزهای دیجیتال مبادله به ضورت همتا به همتا می باشد و این ارزها به صورت باز هستند اما شاید ای ن بین یک سوال...

ادامه مطلب