لایسنس cloud linux

cloudlinux-logo

لایسنس cloud linux

تومان/ماهانه

لایسنس cloud linux

تومان/ماهانه

لایسنس cloud linux

تومان/ماهانه

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس directadmin

20,000

تومان/ماهانه

لایسنس directadmin

24,000

تومان/ماهانه

لایسنس directadmin

190,000

تومان/ماهانه

لایسنس whmcs

لایسنس whmcs

لایسنس whmcs

تومان/ماهانه

لایسنس whmcs

تومان/ماهانه

لایسنس whmcs

تومان/ماهانه

لایسنس cpanel

cpanel-logo

لایسنس cPanel/WHM VPS

55,000

تومان/ماهانه

لایسنس cPanel/WHM DED

135,000

تومان/ماهانه

لایسنس cPanel/WHM VPS

160,000

تومان/ماهانه

لایسنس لایت اسپید

لایت اسپید

لایسنس directadmin

تومان/ماهانه

لایسنس directadmin

تومان/ماهانه

لایسنس directadmin

تومان/ماهانه

لایسنس PLESK

لایسنس پلسک

Web Admin

14,000

تومان/ماهانه

 • این لایسنس برای حداکثر ۱۰ دامنه می باشد
  بخش مدیریت
  نمایندگی ندارد
  مدیریت زیر مجموعه ندارد
  مدیریت حساب ندارد
  بخش کاربری
  قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
  سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
  ویژگی هایی برای کاربر
  ورد پرس ندارد
  پکیج های اضافه ندارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
  مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)

web Pro

35,000

تومان/ماهانه

 • این لایسنس برای حداکثر ۳۰ دامنه می باشد
  بخش مدیریت
  نمایندگی ندارد
  مدیریت زیر مجموعه ندارد
  مدیریت حساب ندارد
  بخش کاربری
  قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
  سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
  ویژگی هایی برای کاربر
  ورد پرس ندارد
  پکیج های اضافه دارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
  مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)

web Host

52,500

تومان/ماهانه

 • این لایسنس محدودیت دامنه ندارد
  بخش مدیریت
  مدیریت بخش نمایندگی دارد
  مدیریت زیر مجموعه دارد
  مدیریت حساب دارد
  بخش کاربری
  قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
  سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
  ویژگی هایی برای کاربر
  ورد پرس دارد
  پکیج های اضافه دارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
  مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)