آشنایی با الگوریتم کبوتر گوگل

مهر ۱۱, ۱۳۹۷

آشنایی با الگوریتم کبوتر گوگل در ابتدا باید گفت که از عمر الگوریتم کبوتر گوگل مدت زیادی نست که گذشته و این الگوریتم به تازگی از طرف...

ادامه مطلب