فیلم آموزش restart کردن ماشین مجازی vmware

فروردین ۲۶, ۱۳۹۶

شاپینگ سرور در این صفحه به شما روش ری استارت کردن ماشین مجازی vmware را از طریق نرم افزار ESXI آموزش می دهد