منظور از ایمن کردن wp-admin چگونه است

شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

منظور از ایمن کردن wp-admin چگونه است: با ضافه کردن پسور در واقع یک لایه محافظتی دوم ایجاد می کنیم. در ورد پرس اکثر جملات به...

ادامه مطلب