ساختار دایرکتوری لینوکس

مهر ۱۷, ۱۳۹۶

ساختار دایرکتوری لینوکس سر آغاز دایرکتوری هر لینوکس با روت می باشد و ساختار آن همانند یک درخت است.در اینجا یه تشبه لینوکس پرداخته شده است.