چطور DNS دامنه خود را تغییر دهم؟

مرداد ۷, ۱۳۹۶

چطور DNS دامنه خود را تغییر دهم؟ برای تغییر DNS دامنه باید یکسری مراحل را طی کنید. این مراحل به صورت زیر می باشند.