تمدید دامنه IR

تیر ۱۸, ۱۳۹۶

تمدید دامنه IR برای تمدید دامنه IR ابتدا مشخصه های شناسه را طبق آموزش های قبلی تنظیم کنید. برای این کار باید از دامنه های من وارد دامنه خود شده...

ادامه مطلب