ساخت شناسه کاربری ایرنیک

تیر ۱۸, ۱۳۹۶

ساخت شناسه کاربری ایرنیک برای ثبت دامنه ملی نیاز به ثبت نام در سایت nic.ir دارید. برای همین کار می توانید از آموزش زیر استفاده کنید.