روش جلوگیری استفاده پهنای باندوتصاویر دامنه بوسیله Hot linkدرcPanel

اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

روش جلوگیری استفاده پهنای باندوتصاویر دامنه بوسیله Hot linkدرcPanel باید بدانیم که سارقان مطلب و پهنای باند با کپی کردن لینک فایل های درون سرور شما...

ادامه مطلب