نصب فایروال (Firewall) ا CSF بر روی Centos

مهر ۴, ۱۳۹۶

نصب فایروال (Firewall) ا CSF بر روی Centos نصب فایروال (Firewall) ا CSF بر روی Centos به دو روش انجام می گیرد روش اول در آموزش گفته شده بود...

ادامه مطلب