ایجاد DNS اختصاصی برای دامنه در godaddy

مرداد ۱۰, ۱۳۹۶

ایجاد DNS اختصاصی برای دامنه در godaddy برای ایجاد DNS اختصاصی مراحل زیر را انجام دهید.