nginx چه کارهایی را می تواند انجام دهد:

شهریور ۱۳, ۱۳۹۶

nginx چه کارهایی را می تواند انجام دهد: در وهله اول nginx یک وب سرور می باشد و می توان گفت reverse proxy ، e-mail (IMAP/POP3)...

ادامه مطلب