کد۱۰۰

آذر ۱, ۱۳۹۶

کد۱۰۰ در تعریف کد ۱۰۰ باید بیان نمود که معنی این کد یعنی اینکه سرور درخواست مرورگر را(همان درخواست کاربر در سرچ کردن مطلب مورد نظر)...

ادامه مطلب