چرخه فعالیت دامنه { دوره بازخرید دامنه }

شهریور ۱۲, ۱۳۹۶

چرخه فعالیت دامنه { دوره بازخرید دامنه (REDEMPTION GRACE PERIOD)} زمانی که دوره دامن تمام شد حال دوره RGP که یک دوره ۳۰ روزه است شروع...

ادامه مطلب