نحوه انتخاب توزیع مناسب لینوکس چگونه است

شهریور ۱۹, ۱۳۹۶

نحوه انتخاب توزیع مناسب لینوکس چگونه است جالب این است که بدانید لینوکس دارای صدها توزیع کننده می باشد که اوبونتو، زاندرو، ایکسوبونتو، فدورا، نوپیکس، اوپن سوزه...

ادامه مطلب