مجوز نصب (License) برای مجازی سازی

شهریور ۳۱, ۱۳۹۶

مجوز نصب (License) برای مجازی سازی در موقعی که کاربر از نسخه استاندارد ویندوز ۲۰۱۲ استفاده می کند به او مجوز استفاده از دو نسخه ماشین...

ادامه مطلب