کارکرد دستور exportfs -r جهت NFS

مهر ۶, ۱۳۹۶

کارکرد دستور exportfs -r جهت NFS کارکرد دستور exportfs -r  برای NFS در متن زیر آورده شده است.