مورد استفاه دستور lsofدر سرور ها

مهر ۶, ۱۳۹۶

مورد استفاه دستور lsofدر سرور ها در مطلب زیر به یکی از مهمترین موارد استفاده از دستور (lsof  (List Open File در سرور اشاره شده است.