تعریف دامنه چیست

شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

تعریف دامنه چیست دامنه در حقیقت همان شناسه سایت می باشد و این دامنه ها دارای چند سناسه می باشد.