نکاتی در باره تغییرات php7

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

نکاتی در باره تغییرات php7 در اینجا چند نکته درباره تغییرات php7 نسبت به ورژن های قدیمی تر وجود دارد که شامل