معرفی محصولXenserver v4


معرفی محصولXenserver v4 یک تفاوت ما بین دو محصول (VMWare Server 2.0 و Virtual Server 2005 R2 SP1 )با Xenserver وجود دارد آن نیز این است که نرم افزار ...

ادامه مطلب